W.A. Nijenhuisweg 67
8455 JT  Katlijk
Tel.: 0513 54 18 14
Fax: 0513 54 19 72
Email: info@chatmort.nl
 
DE MAN ACHTER LE CHAT MORT
Jos Boelhouwer is de man achter uitgeverij Le Chat Mort in Katlijk.

Jos is in het dagelijks leven docent economie aan de RSG "Magister Alvinus" te Sneek.


CULTUURPRIJS HEERENVEEN 1997
VOOR JOS BOELHOUWER
In 1997 kreeg Jos Boelhouwer de Heerenveense Cultuurprijs, omdat uitgeverij Le Chat Mort sinds 1994 strips uitgeeft van gerenomeerde Nederlandse schrijvers/tekenaars in de Friese taal. "Met dit initiatief draagt Jos Boelhouwer, oprichter van de uitgeverij, onmiskenbaar bij aan de verbreiding van de Friese taal", aldus B. en W destijds. "De Heerenveense Cultuurprijs is niet zozeer bedoeld voor de vertalingen, maar voor het initiatief vertalingen uit te laten brengen. Dankzij Jos Boelhouwer en uitgeverij Le Chat Mort wordt de Friese taal op een toegankelijke manier onder de aandacht gebracht", aldus het College.

OBE POSTMA PRIJS VOOR VERTALERS
HARKE BREMER EN JARICH HOEKSTRA
Op 17 september 1996 ontvingen Harke Bremer (Kampen) en Jarich Hoekstra (Leeuwarden) van de provincie Fryslân de Obe Postma prijs. Deze prijs bestaat naast een oorkonde uit een geldbedrag en wordt gegeven aan de beste vertaling vanuit een andere taal in het Fries van de voorgaande drie jaar. Beide vertalers ontvingen deze belangrijke prijs vanwege hun vertalingen van Bommelverhalen vanuit het Nederlands in het Fries. Harke Bremer en Jarich Hoekstra vertaalden tevens Kaptein Rob en Asterix in het Fries.

 
 

| Uitgeverij Le Chat Mort |
| Olly B. Bommel | Kaptein Rob | Erik de Noarman |
| Suske en Wiske | Rob Godthelp | Nieuws | BESTELFORMULIER |

| Interessante links | Email |


© Uitgeverij Le Chat Mort / Knooppunt Internetproducties

Webmaster mail